ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΑ AZ-2

Η μεταφορική ταινία ζύμης χρησιμοποιείται για την αυτόματη μεταφορά των τεμαχίων από τη Ζυγοκοπτική στη Μηχανή Πλάσεως (Πλαστική). Συνεργάζεται με τις ζυγοκοπτικές τύπων ΖΚ και ΖΡ. Με τη βοήθεια του ηλεκτρομειωτήρα περιστρέφεται η ταινία και μεταφέρονται τα τεμάχια της ζύμης, τα οποία στρογγυλοποιούνται μερικώς.
Το διπλό αναβατόριο AZ-2, στρογγυλοποιεί καλύτερα την ζύμη, με αποτέλεσμα, να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μια οικονομικότερη λύση έναντι του κώνου στρογγυλοποίησης.

Χαρακτηριστικά

Αποτελείται από τα εξής μέρη:
• Σωληνωτός σκελετός.
• Ανεξάρτητος μηχανισμός αλευρώματος ζύμης με λειτουργία on/off.
• Μεταφορική ταινία τροφίμων πάχους 3 χιλ.
• Τροχοί για εύκολη μετακίνηση.

  • Panos Anastasiadis
    Panos Anastasiadis

    Lorem ipsum dolor sit amet, ad periculis sententiae comprehensam eos.

  • Panos Anastasiadis
    Panos Anastasiadis

    Lorem ipsum dolor sit amet, ad periculis sententiae comprehensam eos.

  • Panos Anastasiadis
    Panos Anastasiadis

    Lorem ipsum dolor sit amet, ad periculis sententiae comprehensam eos.

  • Panos Anastasiadis
    Panos Anastasiadis

    Lorem ipsum dolor sit amet, ad periculis sententiae comprehensam eos.