ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΔΙΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΖΥΜΗΣ (MSRS)

Αυτόματη μηχανή διαίρεσης και στρογγυλοποίησης  ζύμης σε 30 ισοβαρή τεμάχια βάρους 30 – 120g.