ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ 2 ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ (PL-50)

Η πλαστική μηχανή 2 κυλίνδρων επιτρέπει την διαμόρφωση της ζύμης σε σχήμα φρατζόλας και είναι ιδανική για πλάσιμο σκληρής και μαλακής ζύμης. Μήκος φρατζόλας, 10-40cm και βάρους 50-1500gr.

logo

Χρήση - Λειτουργία

Η διαμόρφωση της ζύμης επιτυγχάνεται δια της συμπίεσης της ζύμης μεταξύ των δύο κυλίνδρων οι οποίοι είναι εφοδιασμένοι με περιστροφική κίνηση σε αντίθετη κατεύθυνση. Η μετάδοση της κίνησης επιτυγχάνεται με την βοήθεια  ηλεκτρομειωτήρα γραναζιών και αλυσίδας. Η λειτουργία της μηχανής αποτελείται από τα κάτωθι στάδια:

 • Τα κομμάτια ζύμης τοποθετούνται στην χοάνη της πλαστικής με το χέρι η με την βοήθεια της μεταφορικής ταινίας της Κοπτοδιαιρετικής (ζυγοκοπτικής).
 • Κατόπιν η ζύμη διέρχεται από το πρώτο στάδιο διαμόρφωσης το οποίο αποτελείται από δύο παράλληλους περιστρεφόμενους κυλίνδρους των οποίων το κενό ανάμεσα τους μπορεί να αλλάξει, σύμφωνα με το είδος και βάρος της ζύμης, περιστρέφοντας το βολάν που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της μηχανής.
 • Μετά το πρώτο στάδιο η ζύμη πέφτει στην μεταφορική ταινία και την μεταφέρει στην πίσω πλευρά της μηχανής δια μέσου μιας μεταλλικής ανοξείδωτης ταινίας η οποία πιέζοντας την ζύμη την διαμορφώνει μερικώς σε φρατζόλα.
 • Όταν η ζύμη φθάσει την πίσω πλευρά της μηχανής, πέφτει σε ένα διάκενο που δημιουργείται μεταξύ της μεταφορικής ταινίας και μίας, ρυθμιζόμενης σε ύψος, στρώσης και απ’ εκεί οδηγείται στην έξοδο και στο τραπέζι συλλογής. Το διάκενο μεταξύ της μεταφορικής ταινίας και της στρώσης χρησιμοποιείται δια την τελική μορφοποίηση της ζύμης σε φρατζόλα, σύμφωνα με το επιθυμητό μήκος και πλάτος της φρατζόλας. Το ύψος του διάκενου μπορεί να ρυθμιστεί από ένα βολάν που βρίσκεται στην δεξιά πλευρά της μηχανής.
 • Καθ’ όλη την διάρκεια της λειτουργίας ένας αξονικός ανεμιστήρας χρησιμοποιείται δια να στεγνώνει την μεταφορική ταινία.
 • Panos Anastasiadis
  Panos Anastasiadis

  Lorem ipsum dolor sit amet, ad periculis sententiae comprehensam eos.

 • Panos Anastasiadis
  Panos Anastasiadis

  Lorem ipsum dolor sit amet, ad periculis sententiae comprehensam eos.

 • Panos Anastasiadis
  Panos Anastasiadis

  Lorem ipsum dolor sit amet, ad periculis sententiae comprehensam eos.

 • Panos Anastasiadis
  Panos Anastasiadis

  Lorem ipsum dolor sit amet, ad periculis sententiae comprehensam eos.