ΠΡΟ – ΣΤΟΦΕΣ ΘΑΛΑΜΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΖΥΜΗΣ (PS)

Μετά την διαδικασία κοπής και μερικής στρογγυλοποίησης, θα πρέπει να επέλθει ένα μικρό χρονικό διάστημα (εξαρτώμενο από τον τύπο της ζύμης, 8-15 περίπου λεπτών), καθυστέρησης, (ξεκούρασης) των τεμαχίων ζύμης, προ της μορφοποίησης των σε φραντζόλα η καρβέλι . Αυτό επιτυγχάνεται από έναν θάλαμο καθυστέρησης των τεμαχίων ζύμης, την Προ-Στόφα.
Η προ-στόφα χρησιμοποιείται ευρέως, ανά τον κόσμο, δια την βελτίωση της ποιότητος της ζύμης ξεκουράζοντάς την από την προηγούμενη διαδικασία κοπής των τεμαχίων, προσφέροντας μεγαλύτερη διόγκωση, καλύτερη επιφάνεια (στρώσιμο), και επομένως καλύτερο πλάσιμο κατά την διαδικασία μορφοποίησης της ζύμης σε καρβέλι η φρατζόλα.
Η ταχύτητα της προ-στόφας ακολουθεί  τον ρυθμό των τεμαχίων που δέχεται από την Ζυγοκοπτική, μέσω του κώνου στρογγυλοποίησης ή του αναβατορίου (μεταφορική ταινία), επομένως ο χρόνος παραμονή των τεμαχίων εντός του θαλάμου εξαρτάται από την ταχύτητα της Ζυγοκοπτικής, ενώ όταν λειτουργεί η εκφόρτωση του θαλάμου, υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης της ταχύτητας εκφόρτωσης της προ-στόφας.

logo

Χαρακτηριστικά

 • Η προστόφα κατασκευάζεται σε δύο βασικά μοντέλα, τα οποία διακρίνονται από τον αριθμό ωφέλιμων σειρών (κουβαδάκια), 83 και 46. Η κάθε σειρά περιέχει 3 κουβαδάκια, εκ των οποίων υπάρχει και η δυνατότητα χρησιμοποίησης των 2 κουβαδιών, οπότε ελαττώνεται ο χρόνος παραμονής των τεμαχίων, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί και με την προϋπόθεση ότι η παραγωγικότητα της Ζυγοκοπτικής κυμαίνεται στα 900 τεμάχια / ώρα.
 • Τα τεμάχια της ζύμης κατά την διάρκεια της κίνησης, εντός της προ-στόφας, παραμένουν σταθερά στο αρχικό σημείο εναπόθεσης των.
 • Δέχεται τεμάχια βάρους 90 – 1200 gr.
 • Μετρητής τεμαχίων με αυτόματο σταμάτημα της ζυγοκοπτικής.
 • Ρυθμιζόμενη ταχύτητα εκφόρτωσης.
 • Λαμπτήρας εξόντωσης βακτηριδίων.
 • Ο ηλεκτρικός πίνακας περιλαμβάνει θερμό-μαγνητικούς διακόπτες (GV) δια την Ζυγοκοπτική, Πλαστική και Προ-στόφα, καθώς επίσης και ηλεκτρικές παροχές δια την Ζυγοκοπτική και Πλαστική.
 • Αυτόματο σταμάτημα σε περίπτωση μπλοκαρίσματος της αλυσίδας.
 • Κατασκευή σκελετού από κοιλοδοκό 30*2
 • Μεγάλα παράθυρα με διαφανές plexy glass.
 • Κατασκευή κουβαδιών με επένδυση τσόχας.
 • Τα καλύμματα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα.