Συχνές ερωτήσεις

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Γενικές ερωτήσεις

Δικαιούμαι απαλλαγή του Φ.Π.Α. στην αγορά εξοπλισμού;

Ναι δικαιούστε απαλλαγή του Φ.Π.Α. όταν αυτός υπερβαίνει τις 3.000€, για αγορά καινούργιου και αμεταχείριστου εξοπλισμού.

Τεχνικές ερωτήσεις

Οι φούρνοι και τα μηχανήματα είναι Ελληνικής κατασκευής;

Οι περισσότεροι φούρνοι όπως κυκλοθερμικοί, περιστροφικοί όλων των τύπων από 1 έως 6 καρότσια, ηλεκτρικοί, και σωληνωτοί (για τους οποίους προμηθευόμαστε από το εξωτερικό μόνο το σύστημα σωληνώσεων) καθώς και τα περισσότερα μηχανήματα όπως ταχυζυμωτήρια, ανατροπείς ταχυζυμωτηρίων – ζυμωτηρίων, ζυγοκοπτικές, μεταφορικές ταινίες, μηχανές πλάσεως ζύμης, ψύκτες νερού, στόφες και στόφες ψυγεία, είναι Ελληνικής κατασκευής και μόνο από Ελληνικά χέρια!