Μηχανήματα κοπής ζύμης

Υδραυλική ημι-αυτόματη διαιρετική ζύμης με έξτρα σχάρες κοπής μαλακής ζύμης Divo & Divotrad

Χειροκίνητη τετράγωνη διαιρετικής ζύμης με πολλές εναλλασσόμενες σχάρες κοπής

Μηχανές κοπής ψωμιού σε φέτες Ipso

Μηχανές κοπής ψωμιού σε φέτες Mano

Μηχανές κοπής ψωμιού σε φέτες Auto

Μηχανές κοπής ψωμιού σε φέτες Primo