Ζυμωτήρια / Ταχυζυμωτήρια

Ζυμωτήριο αργό, με βραχίονες ανάδευσης

Ζυμωτήριο αργό γαλλικού τύπου (με διχάλα)