Ίδρυση της εταιρείας σε ενοικιαζόμενες κτιριακές εγκαταστάσεις εντός της πόλης του Βόλου, στην περιοχή Παλαιών Βόλου, έκτασης 120 τ.μ., με αντικείμενο μηχανουργικές κατασκευές – εργασίες και η κατασκευή του πρώτου Ζυμωτηρίου και του πρώτου Κυλίνδρου αρτοποιίας.

Most Recent Projects