Μετεγκατάσταση σε άλλο μεγαλύτερο χώρο, έκτασης 500τ.μ., σε ενοικιαζόμενες πάλι εγκαταστάσεις, στην περιοχή Νεάπολη Βόλου.

Most Recent Projects