Αγορά σύγχρονου για την εποχή εξοπλισμού, όπως στράντζα, ψαλίδι, τόρνος, με σκοπό την κατασκευή αρτοκλιβάνων.

Most Recent Projects