Κατασκευή του πρώτου Κυκλοθερμικού κλιβάνου και της πρώτης πλαστικής μηχανής.

Most Recent Projects