Συμμετοχή για πρώτη φορά στην (40ή) Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης – ΔΕΘ.

Από τότε η εταιρία συμμετείχε κάθε χρόνο έως το 19…. (65η έκθεση), όταν και δημιουργήθηκαν οι κλαδικές εκθέσεις αρτοποιίας στις οποίες έως σήμερα συμμετέχει.

Most Recent Projects