Κατασκευή της πρώτης ελληνικής Ζυγοκοπτικής μηχανής (μηχανή ζυγίσεως και κοπής ζύμης). Λόγω του ότι κατασκευάστηκε εξ’ αρχής για τα δεδομένα της ελληνικής βιοτεχνικής αρτοποιίας, η ζήτησή της ήταν πολύ μεγάλη και απογείωσε οικονομικά την εταιρεία.

Most Recent Projects