Κατασκευή του πρώτου αερόθερμου περιστροφικού κλιβάνου και των πρώτων ανατρεπόμενων ταχυζυμωτηρίων.

Most Recent Projects