Ξεκινήσαμε να εξοπλίζουμε τον Ελληνικό Στρατό με φούρνους (κυκλοθερμικούς) και μηχανήματα (Ζυμωτήρια Ζυγοκοπτικά, Πλαστικές μηχανές κλπ.)

Στις περισσότερες στρατιωτικές μονάδες εγκαταστήσαμε σύγχρονα αρτοποιεία.

Most Recent Projects