Μετά την παραπάνω πολύ επιτυχημένη διαδικασία, ο Ελληνικός Στρατός μας ανέθεσε την κατασκευή του πρώτου ταινιωτού φούρνου τούνελ, συνεχούς παραγωγής ψωμιού σε φόρμες και μεγάλης παραγωγικότητας, τον οποίο εγκαταστήσαμε στο 791 ΤΕΦ στο Γουδί που λειτουργεί και παράγει συνεχώς μέχρι σήμερα.

Most Recent Projects