Μετά από 3 χρόνια, κατασκευάσαμε και δεύτερο ίδιο φούρνο που εγκαταστήσαμε στις νέες εγκαταστάσεις των στρατιωτικών αρτοποιείων στο Μενίδι.

Most Recent Projects