Επέκταση των εγκαταστάσεών μας με εξαγορά γειτονικού οικοπέδου, με την συνολική επιφάνεια πλέον να φτάνει τα 9.000 τ.μ.

Most Recent Projects