Προσάρτηση γειτονικού οικοπέδου 1500τ.μ. στην Α ΒιΠε Βόλου, με τη συνολική έκταση να φτάνει πλέον τα 10.500 τ.μ.

Most Recent Projects