Εκσυγχρονισμός του μηχανουργείου με τόρνους CNC και μηχανήματα ακριβείας του εργοστασίου, κάτι που μας βοήθησε να διευρύνουμε την γκάμα μας με νέες κατασκευές φούρνων και μηχανημάτων για τα σύγχρονα αρτοποιεία.

Most Recent Projects