Αγορά νέας αυτόματης μηχανής CNC  για την παραγωγή εξαρτημάτων και εκσυγχρονισμός του ελασματουργείου με την αγορά μεταξύ άλλων αυτόματου τροφοδοτούμενου μηχανήματος επεξεργασίας ελασμάτων.

Most Recent Projects