Κατασκευή πολλών νέων μοντέλων ηλεκτρικών κλιβάνων, με μικρότερες διαστάσεις και δυνατότητα επιλογής από 1 έως 5 ανεξαρτήτων ορόφων.

Most Recent Projects