Στις 16/02/2018, συμπληρώθηκαν 50 χρόνια από την υπογραφή του ιδρυτικού καταστατικού και από την έναρξη της εταιρείας (16/02/1968).

Most Recent Projects