Κουλουρομηχανή (Esla)

Κουλουρομηχανή για 40x60cm ή 50x70cm ή 60x80cm λαμαρίνες

Συρματοκόφτης

Ολες οι κινήσεις προγραμματιζόμενες

Χειριστήριο με οθόνη αφής

Εως 150kg/h παραγωγικότητα