Μηχανές παγωτού Soft μίας γεύσης επιτραπέζιες (GP100)

 • Διαθέσιμο σε inox ή 5 διαφορετικά χρώματα
 • Μοντέλα με βαρύτητα (GP100) ή αντλία αέρος (GP100-AP)
 • Κάδος 12lt με κύλινδρο 2lt και παραγωγικότητα 30lt/h στο μοντέλο με βαρύτητα
 • Κάδος 8lt με κύλινδρο 2lt και παραγωγικότητα 34lt/h στο μοντέλο με αντλία αέρος
 • Αερόψυκτες ή υδρόψυκτες
 • Digital χειριστήριο
 • Μετρητής εξαγωγών μίγματος
 • Ένδειξη χαμηλής στάθμης μίγματος
 • Αυτόματη διαχείριση ψύξης με βάση το ιξώδες του μίγματος, για σταθερή ποιότητα παγωτού
 • Ειδικός σχεδιασμός για χαμηλά επίπεδα θορύβου έως 45dB
 • Σύστημα standby/overnight για διατήρηση του μίγματος κάτω από 5ºC για μεγάλες περιόδους μη χρήσης