Μηχανές παγωτού Soft 2 γεύσεων + mix με 2 κυκλώματα ψύξης (GP300DC)

 • Με 2 ανεξάρτητα συστήματα ψύξης για μεγαλύτερη απόδοση, παραγωγικότητα και ευελιξία
 • Μοντέλα με βαρύτητα (GP300DC) ή αντλία αέρος (GP300DC-AP)
 • Κάδοι 12+12lt με κυλίνδρους 2+2lt και παραγωγικότητα 68lt/h στο μοντέλο με βαρύτητα
 • Κάδοι 8+8lt με κυλίνδρους 2+2lt και παραγωγικότητα 76lt/h στο μοντέλο με αντλία αέρος
 • Αερόψυκτες ή υδρόψυκτες
 • Digital χειριστήριο
 • Μετρητής εξαγωγών μίγματος
 • Ένδειξη χαμηλής στάθμης μίγματος
 • Αυτόματη διαχείριση ψύξης με βάση το ιξώδες του μίγματος, για σταθερή ποιότητα παγωτού
 • Ειδικός σχεδιασμός για χαμηλά επίπεδα θορύβου έως 45dB
 • Σύστημα standby/overnight για διατήρηση του μίγματος κάτω από 5ºC για μεγάλες περιόδους μη χρήσης