Μηχανές παγωτού Soft 2 γεύσεων + mix (GP300F)

  • Μοντέλα με βαρύτητα (GP300F) ή αντλία αέρος (GP300F-AP)
  • Κάδοι 12+12lt με κυλίνδρους 2+2lt και παραγωγικότητα 48lt/h στο μοντέλο με βαρύτητα
  • Κάδοι 8+8lt με κυλίνδρους 2+2lt και παραγωγικότητα 56lt/h στο μοντέλο με αντλία αέρος
  • Αερόψυκτες ή υδρόψυκτες
  • Digital χειριστήριο
  • Μετρητής εξαγωγών μίγματος
  • Ένδειξη χαμηλής στάθμης μίγματος
  • Αυτόματη διαχείριση ψύξης με βάση το ιξώδες του μίγματος, για σταθερή ποιότητα παγωτού
  • Ειδικός σχεδιασμός για χαμηλά επίπεδα θορύβου έως 45dB
  • Σύστημα standby/overnight για διατήρηση του μίγματος κάτω από 5ºC για μεγάλες περιόδους μη χρήσης