Μηχανές παγωτού Soft 2 γεύσεων + mix επιτραπέζιες (GP300T)

  • Μοντέλα με βαρύτητα (GP300T) ή αντλία αέρος (GP300T-AP)
  • Κάδοι 12+12lt με κυλίνδρους 2+2lt και παραγωγικότητα 42lt/h στο μοντέλο με βαρύτητα
  • Κάδοι 8+8lt με κυλίνδρους 2+2lt και παραγωγικότητα 50lt/h στο μοντέλο με αντλία αέρος
  • Αερόψυκτες ή υδρόψυκτες
  • Digital χειριστήριο
  • Μετρητής εξαγωγών μίγματος
  • Ένδειξη χαμηλής στάθμης μίγματος
  • Αυτόματη διαχείριση ψύξης με βάση το ιξώδες του μίγματος, για σταθερή ποιότητα παγωτού
  • Ειδικός σχεδιασμός για χαμηλά επίπεδα θορύβου έως 45dB
  • Σύστημα standby/overnight για διατήρηση του μίγματος κάτω από 5ºC για μεγάλες περιόδους μη χρήσης