Μικροί θάλαμοι στόφες ψυγεία (καμπίνες)

Θερμοκρασία λειτουργίας: -2 ή -22 / +35 ºC

Η Στόφα Ψυγείο κάνει δυνατή την ελεγχόμενη ωρίμανση της ζύμης προϊόντων αρτοποιείου σε λαμαρίνες 40x60cm ή 60x80cm, χωρίς αρνητική συνέπεια στην ποιότητα του τελικού προϊόντος.

Επιτρέπει την εξοικονόμηση ωρών ύπνου, περιορίζοντας τη νυχτερινή εργασία, συντομεύοντας τον χρόνο εκκίνησης του αρτοποιείου.