Επιτραπέζια κουλουρομηχανή (Mino)

Κουλουρομηχανή μικρών διαστάσεων επιτραπέζια για 40x60cm λαμαρίνες

Συρματοκόφτης

6 έξόδων για έως 50kg/h παραγωγικότητα

Χειριστήριο με οθόνη αφής