Μηχανές παστοκρέμας (Mastercream)

  • Υδρόψυκτες, του Ελβετικού οίκου Matrix
  • Μοντέλα χωρητικότητας από 10 έως 130kg
  • Μοντέλα με inverter
  • Κάθετος κάδος για εύκολη εξαγωγή και οπτικό έλεγχο
  • Κύκλοι παραγωγής με συνδυασμό θέρμανσης έως +105ºC και ψύξης έως +4ºC
  • Αποθήκευση έως 100 συνταγών