Πάγκοι ωρίμανσης ζύμης (στόφες πάγκοι)

Θερμοκρασία λειτουργίας +20 / +38 ºC

Πρόκειται για κλιματιζόμενους πάγκους εργασίας που επιτρέπουν την ελεγχόμενη ωρίμανση της ζύμης προϊόντων αρτοποιείου σε λαμαρίνες 40x60cm ή 60x80cm.