Πάγκοι στόφες ψυγεία

Θερμοκρασία λειτουργίας: -2 ή -22 / +35 ºC

Στόφα Ψυγείο σε μορφή πάγκου εργασίας για λαμαρίνες 40x60cm.

Κάνει δυνατή την ελεγχόμενη ωρίμανση της ζύμης προϊόντων αρτοποιείου, χωρίς αρνητική συνέπεια στην ποιότητα του τελικού προϊόντος.

Επιτρέπει την εξοικονόμηση ωρών ύπνου, περιορίζοντας τη νυχτερινή εργασία, συντομεύοντας τον χρόνο εκκίνησης του αρτοποιείου.