Ψυγεία πάγκοι με λάντζα

  • Ψυγεία πάγκοι συντήρησης (0 / +10 ºC)  με μήκος από 160 έως 260cm
  • Ψυγεία πάγκοι κατάψυξης (-20 / 0 ºC) με μήκος από 160 έως 260cm
  • Βάθος 70 – 80cm
  • Λεκάνη λάντζας έως 40x40cm (η μπαταρία δεν περιλαμβάνεται)
  • Μόνωση με οικολογική πολυουρεθάνη πάχους 5cm
  • Πάτος με υγειονομικές γωνίες
  • Πόρτες με αυτόματη επαναφορά κάτω από 90°
  • Οποιοσδήποτε συνδυασμός από πόρτες και συρτάρια GN
  • Ενισχυμένο ψυκτικό μηχάνημα για αντίξοες συνθήκες λειτουργίας
  • Οικολογικό ψυκτικό υγρό R290