Ψυγεία ζαχαροπλαστικής με έλεγχο υγρασίας

Ψυγεία συντήρησης φρέσκων προϊόντων ζαχαροπλαστικής

Θερμοκρασία λειτουργίας: -2 / +8 ºC

Έλεγχος υγρασίας: 65% – 95%

Χωρητικότητα: 20 λαμαρίνες 40x60cm ή 60x80cm