Ψυγεία ζαχαροπλαστικής

  • Ψυγεία συντήρησης ζαχαροπλαστικής (-2 / +8 ºC) χωρητικότητας 20 λαμαρινών 40x60cm ή 60x80cm
  • Ψυγεία κατάψυξης ζαχαροπλαστικής (-22 / -10 ºC) χωρητικότητας 20 λαμαρινών 40x60cm ή 60x80cm