Ψυγεία θάλαμοι 2 θερμοκρασιών με συρτάρια

  • Ψυγείο με χώρο για συντήρηση (0 / +10 ºC) χωρητικότητας έως 10 λαμαρινών οποιασδήποτε διάστασης με πόρτα
  • Ανεξάρτητος χώρος για κατάψυξη (-20 / -15 ºC) με συρτάρια
  • Κάθετος αγωγός διανομής αέρα για ομοιόμορφη κατανομή ψύξης
  • Ρύθμιση ταχύτητας αέρα για ευαίσθητα προϊόντα
  • Ενισχυμένο ψυκτικό μηχάνημα για αντίξοες συνθήκες λειτουργίας
  • Οικολογικό ψυκτικό υγρό R290