Ψυγεία θάλαμοι με 3 πόρτες

  • Ψυγεία συντήρησης (-1 / +10 ºC) χωρητικότητας έως 60 λαμαρινών οποιασδήποτε διάστασης
  • Ψυγεία κατάψυξης (-20 / 0 ºC) χωρητικότητας έως 60 λαμαρινών οποιασδήποτε διάστασης
  • Κάθετος αγωγός διανομής αέρα για ομοιόμορφη κατανομή ψύξης
  • Ρύθμιση ταχύτητας αέρα για ευαίσθητα προϊόντα
  • Ενισχυμένο ψυκτικό μηχάνημα για αντίξοες συνθήκες λειτουργίας
  • Οικολογικό ψυκτικό υγρό R290