Ψυγεία θάλαμοι μίας πόρτας

  • Ψυγεία συντήρησης (-1 / +10 ºC) χωρητικότητας έως 20 λαμαρινών οποιασδήποτε διάστασης
  • Ψυγεία κατάψυξης (-20 / 0 ºC) χωρητικότητας έως 20 λαμαρινών οποιασδήποτε διάστασης
  • Κάθετος αγωγός διανομής αέρα για ομοιόμορφη κατανομή ψύξης
  • Ρύθμιση ταχύτητας αέρα για ευαίσθητα προϊόντα
  • Ενισχυμένο ψυκτικό μηχάνημα για αντίξοες συνθήκες λειτουργίας
  • Οικολογικό ψυκτικό υγρό R290