Ψυγεία θάλαμοι slim line

  • Εξωτερικές διαστάσεις 50x72x207cm
  • Ψυγείο συντήρησης (0 / +10 ºC) χωρητικότητας 3 έως 10 σχάρες 35x53cm
  • Ψυγείο κατάψυξης (-20 / 0 ºC) χωρητικότητας 3 έως 10 σχάρες 35x53cm
  • Κάθετος αγωγός διανομής αέρα για ομοιόμορφη κατανομή ψύξης
  • Ρύθμιση ταχύτητας αέρα για ευαίσθητα προϊόντα
  • Ενισχυμένο ψυκτικό μηχάνημα για αντίξοες συνθήκες λειτουργίας
  • Οικολογικό ψυκτικό υγρό R290