Θάλαμοι μικροί ταχείας κατάψυξης (Shock freezer – Blast chiller) – Σειρά TOP

Θερμοκρασίες λειτουργίας:

  • Chilling +90ºC / +3 ºC
  • Freezing +90ºC / -18 ºC

Χωρητικότητα: από 3 σκεύη GN 2/3 έως 12 λαμαρίνες 60x80cm

Χειριστήριο με οθόνη αφής με δυνατότητες:

  • Αποθήκευσης 100 προγραμμάτων
  • Ειδικό πρόγραμμα για παγωτό
  • Ρυθμιζόμενη ένταση αέρα
  • Καταγραφή δεδομένων HACCP
  • Αυτοδιάγνωση βλαβών