Θάλαμοι Στόφες ψυγεία

Η Στόφα Ψυγείο κάνει δυνατή την ελεγχόμενη ωρίμανση της ζύμης χωρίς αρνητική συνέπεια στην ποιότητα του τελικού προϊόντος.

Επιτρέπει την εξοικονόμηση ωρών ύπνου, περιορίζοντας τη νυχτερινή εργασία, συντομεύοντας τον χρόνο εκκίνησης του αρτοποιείου.