Υδροκοπή CNC ζαχαροπλαστικής (Watercut LZ)

Η Watercut LZ χρησιμοποιεί αρχεία CAD βασισμένο σε software που συνοδεύει την μηχανή, με το πρόγραμμα σχεδιασμού να μπορεί να επεξεργαστεί ακόμη και σκαναρισμένα αρχεία εικόνας.
Παρέχει απεριόριστες δυνατότητες σε σχήματα κοπής, απόλυτη ομοιομορφία και σταθερότητα διαστάσεων σε όλες τις μερίδες, ταχύτητα και ελάχιστη απώλεια καθώς εκμεταλλεύεται το δυνατόν μεγαλύτερη επιφάνεια από το προϊόν προς κοπή.

Η κοπή γίνεται με δέσμη νερού υπό πίεση 2.700 bar, για προϊόντα με μέγιστο πάχος έως 7,5cm και χρησιμοποιεί ακροφύσια με μέγιστη διάμετρο 0,17mm.
Ενδεικτικά μπορεί να κόψει διακόσμηση σε φύλλο σοκολάτας εως 1cm πάχος, κατεψυγμένο προϊόντα  όπως τούρτες και παστάκια εως 5cm πάχος και φρέσκα αντίστοιχα προϊόντα μέχρι και 8cm πάχος.

Το νερό της δέσμης δεν μουσκεύει το προϊόν καθώς η δέσμη το διαπερνά με 2,5 φορές την ταχύτητα του ήχου, κάτι που στην ουσία ατμοποιεί μεγάλο μέρος της.
Για λόγους υγιεινής το νερό κοπής δεν ανακυκλώνεται.

Στην συγκεκριμένη μηχανή η ρύθμιση ύψους στην επιφάνεια κοπής είναι σταθερή και χειροκίνητη. Ως εκ τούτου το προϊόν προς κοπή δεν θα πρέπει να έχει σημαντικές διακυμάνσεις ύψους στην επιφάνεια του, για αυτόματη ρύθμιση ύψους δείτε την Watercut XS.

Επίσης η Watercut LZ δεν διαθέτει ως option βαλβίδα διακοπής ροής και αυτό σημαίνει πως δεν δύναται να διακόψει προσωρινά την διαδικασία κοπής για να αφαιρέσουμε εσωτερικό κομμάτι, γι αυτή τη δυνατότητα δείτε την Watercut LX ή την Watercut XS