Υδροκοπή CNC ζαχαροπλαστικής (Watercut XS)

Η Watercut XS χρησιμοποιεί αρχεία CAD βασισμένο σε software που συνοδεύει την μηχανή, με το πρόγραμμα σχεδιασμού να μπορεί να επεξεργαστεί ακόμη και σκαναρισμένα αρχεία εικόνας.
Παρέχει απεριόριστες δυνατότητες σε σχήματα κοπής, απόλυτη ομοιομορφία και σταθερότητα διαστάσεων σε όλες τις μερίδες, ταχύτητα και ελάχιστη απώλεια καθώς εκμεταλλεύεται το δυνατόν μεγαλύτερη επιφάνεια από το προϊόν προς κοπή.

Η κοπή γίνεται με δέσμη νερού υπό πίεση ρυθμιζόμενη από 1.400 εώς 3500 bar, για προϊόντα με μέγιστο πάχος έως 8cm και χρησιμοποιεί ακροφύσια με μέγιστη διάμετρο 0,2mm.
Ενδεικτικά μπορεί να κόψει διακόσμηση σε φύλλο σοκολάτας εως 2cm πάχος, κατεψυγμένο προϊόντα  όπως τούρτες και παστάκια εως 6cm πάχος και φρέσκα αντίστοιχα προϊόντα μέχρι και 8cm πάχος.

Το νερό της δέσμης δεν μουσκεύει το προϊόν καθώς η δέσμη το διαπερνά με 2,5 φορές την ταχύτητα του ήχου, κάτι που στην ουσία ατμοποιεί μεγάλο μέρος της.
Για λόγους υγιεινής το νερό κοπής δεν ανακυκλώνεται.

Στην συγκεκριμένη μηχανή η ρύθμιση ύψους στην επιφάνεια κοπής είναι αυτόματη. Ως εκ τούτου το προϊόν προς κοπή μπορεί να έχει σχετικές διακυμάνσεις ύψους στην επιφάνεια του.

Επίσης η Watercut XS διαθέτει ως option βαλβίδα διακοπής ροής και αυτό σημαίνει πως δύναται να διακόψει προσωρινά την διαδικασία κοπής για να αφαιρέσουμε εσωτερικό κομμάτι.